Новини, події, оголошення

Студенти магістранти першого курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта обрали дисципліни вільного вибору

       Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти, або вибіркові навчальні дисципліни, – це дисципліни, які вводяться вищими навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи для потреб суспільства, ефективного використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб тощо.

   Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість більш повного забезпечення освітніх кваліфікаційних вимог на ринку праці, ефективного використання можливостей університету, здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та реалізації його освітніх інтересів.

    Відтак, здобувачі ОС магістр, спеціальності 016 Спеціальна освіта мали змогу ознайомитися з «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», переліком навчальних дисциплін та процедурою вибору.

Ознайомитися з каталогом дисциплін вільного вибору можна за посиланням:

Дисципліни вільного вибору