Новини, події, оголошення

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2 КУРСУ ОС «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

19.10.2022 року відбулася звітна конференція з виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти заочної форми навчання (614з– 614дз груп). Студенти проходили практику на базі логопедичних груп закладів дошкільної освіти з 05.09.2022 – по 14.10.2022 р..

У ході звітної конференції магістри демонстрували фахові компетентності відповідно до завдань та змісту практики: здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного віку з порушенням мовлення; здатність планувати та організовувати логопедичну роботу з урахуванням структури та особливостей мовленнєвого порушення; здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з порушеннями мовлення на засадах партнерства; здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, приймати рішення до наявних потреб і запитів.

Магістранти поділилися досвідом, що отримали під час практики. Зокрема, про особливості проходження практики в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану розповіла А. С. Мельничук (614з гр.). Вона презентувала заняття з розвитку мовлення з використанням нісенітниць (фото нісенітниць). А. С. Сергієць (614з гр.) розповіла про особливості роботи логопеда з дітьми-аутистами. Ю. В. Юревич (614з гр.) поділилася досвідом проведення індивідуальних та фронтальних логопедичних занять.

Практиканти зазначили, що виробнича практика дала їм можливість: організовувати та здійснювати методичний супровід процесу навчання, виховання й розвитку дітей з порушеннями мовлення в умовах закладів дошкільної освіти; здійснювати управлінську, корекційно-освітню діяльність; впроваджувати інноваційні методики і технології логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку з порушеннями мовлення, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації цих осіб.

Керівники практики Малишевська І. А., Голуб Н. П., Бабій І. В. Білан В. А. забезпечили належний рівень організаційної, консультативної, навчально-методичної підтримки магістрам-практикантам, створили умови для дистанційного супроводу звітної конференції.

 

Модератори звітної конференції – Голуб Н. П., Малишевська І. А..