Новини, події, оголошення

ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти періодично обговорюються діючі освітньо-професійні програми зі спеціальності 012 Дошкільна освіта ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» зі стейкхолдерами.

Задля забезпечення якісної підготовки фахівців дошкільної освіти, було проведено чергове спільне on-line засідання членів кафедри психології та педагогіки розвитку дитини з роботодавцями, з метою обговорення удосконалення ОПП відповідно потреб ринку праці.

Кривда Вікторія Миколаївна, директор початкової школи №1 м. Умань, наголосила, що відповідно до чинного законодавства заклади освіти мають право брати на роботу випускників ОС «Молодший бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта при умові необхідності кадрів.

Бурлаченко Світлана Юріївна, завідувач ЗДО № 15 м. Умань, підкреслила, що діючі ОПП забезпечують умови для фахового зростання та формування професійних компетенцій.

Шаповал Лариса Миколаївна, завідувач ЗДО № 632 Печерського району м. Києва, зосередила увагу на принципі наступності у підготовці педагогічних кадрів дошкільної ланки нової генерації за відповідним початковим рівнем (короткого циклу) вищої освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Міняйло Олена Володимирівна, вихователь-методист ЗДО № 25 м. Умань, підсумувала, що: дотримання принципу наступності дозволить майбутнім фахівцям дошкільної освіти адаптуватися до нових вимог суспільства та бути конкурентоспроможними на сучасному ринку освітніх послуг.

Дідура Любов Олексіївна, завідувач ЗДО № 25 м. Умань, акцентувала увагу на створенні сучасного освітнього середовища, що забезпечить індивідуальну траєкторію навчання здобувачів вищої освіти, практичну підготовку та формування креативної особистості, здатної до професійної самореалізації.

Крочак Галина Володимирівна, завідувач ЗДО № 5 м. Умань, зазначила, що підготовка здобувачів відповідних освітніх ступенів відповідає вимогам сьогодення, забезпечує підвищення їхнього престижу та соціального статусу.

Зустріч пройшла у формі конструктивного діалогу науково-педагогічних працівників факультету, менеджерів закладів освіти та досвідчених педагогів-практиків.