Новини, події, оголошення

Засідання членів Проєктної групи ОПП «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

        12 квітня 2022 року відбулося робоче засідання членів  Проектної групи ОПП «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти  зі спеціальності 012 Дошкільна освіта в онлайн-режимі на платформі Google Meet.

          До складу проектної групи входять гарант ОПП «Дошкільна освіта» проф. Кушнір В.М. та члени групи: доц. Мельникова О.М., доц. Залізняк А.М., доц. Дудник Н.А.

      Всі пропозиції членів проектної групи враховано, зміни внесено до ОПП «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта та Навчального плану.

     

 Оновлену ОПП  членами Проектної групи рекомендовано до затвердження на засіданні кафедри дошкільна освіта.