Новини, події, оголошення

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Навчання здійснюється за такими освітніми програмами:
Дошкільна освіта. Початкова освіта
Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)
Дошкільна освіта. Психологія
Дошкільна освіта (перехресний вступ)

Мета навчання за програмами:
Забезпечити фундаментальну теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих фахівців (8 рівня НРК) за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, які б оволоділи глибокими ґрунтовними знаннями, уміннями та навичками для виконання професійних завдань та обов’язків організаторського та інноваційного характеру в системі дошкільної освіти, здатністю до критичного оцінювання та застосовування на практиці теоретичних постулатів та інноваційних методів, самостійного формулювання і вирішення завдань практичної діяльності, професійно-особистісного зростання шляхом самовдосконалення.

Працевлаштування:
– державних та приватних освітніх установах;
– центрах розвитку дитини;
– дошкільних освітніх закладах різних типів та форм власності;
– громадських організації в освіті
– адміністративних та управлінських структурах (обласні, міські, районні відділи освіти)
– заклади з інклюзивним та інтегрованим навчанням
– інклюзивно-ресурсні центри