Новини, події, оголошення

заняття – онлайн для магістрів заочної форми навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

          06.12.2021 у межах вивчення дисципліни «Логопедична корекція системних порушень мовлення»,  мета якого є – забезпечити теоретичну і практичну підготовку магістрів до діяльності вчителя-логопеда в системі дошкільної освіти, сформувати професійні компетентності вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти, виробити практичні уміння ефективно використовувати отримані знання в практиці логопедичної роботи  з системними порушеннями мовлення у закладах дошкільної освіти,  відбулося заняття – онлайн, проведене к.п.н., доцентом кафедри дошкільної освіти  Наталією Дудник на тему: «Алалія як системне мовленнєве порушення. Система логопедичної корекції при різних формах алалії»для магістрантів 501 групи – заочної форми навчання зі  спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

Онлайн-лекцію було присвячено обговоренню питань, які стосувалися:

  • Визначенню причин, механізмів порушення при алалії. 
  • Класифікації алалії.
  • Диференційної діагностики та характеристики різноманітних форм алалії.
  • Методиками логопедичної корекції різних форм алалії