НАСТАНОВЧА ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ІІ КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

       Педагогічна практика займає провідне місце у системі професійного навчання вчителів-логопедів, вона є складовою частиною навчально-виховного процесу, забезпечує поєднання теоретичної підготовки студентів з практичною діяльністю в навчально-виховних закладах, сприяє формуванню творчого ставлення до професії педагога.

       7 листопада 2021 року какдидатом педагогічних наук, доцентом кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Білан В.А. було проведено настановчу  онлайн – конференцію з навчальної педагогічної практики здобувачів ІІ курсу (214, 215 груп) денної форми навчання.

      У процесі проходження даної практики студенти мають:

  • набути професійних знань, практичних навичок та вмінь;
  • визначити мету і спрямованість роботи вчителя-логопеда відповідно рівня мовленнєвого, інтелектуального та емоційно-вольового розвитку дітей;
  • знайомитися зі стратегію навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесу та особливостями використання методичних засобів, організаційних форм і методів, аналізуючи та узагальнюючи їх.

Бажаємо здобувачам вищої освіти належним чином виконати програму практики та отримати гарні враження від практичної діяльності!