Новини, події, оголошення

Захист навчальної педагогічної практики бакалаврами спеціальності 016 Спеціальна освіта

      27 травня 2021 року відбувся онлайн-захист навчальної педагогічної практики студентами ОС бакалавр, спеціальності 016 Спеціальна освіта 214 та 215 груп.  На захисті були присутні керівники практики: доктор філософії, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Черніченко Л.А. та кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Калиновська І. С. 

 

 

Студенти добре підготувалися до захисту практики та під час виступів показали свої знання з методики проведення логопедичних занять та інших форм роботи. В своїх звітах та папках висвітлили особливості проходження дистанційної практики.

             Також усі студенти дистанційно працювали з логопедом ДНЗ № 15 Цибулько Анною Олександрівною. яка надавала онлайн-рекомендації щодо логопедичної роботи з дітьми та особливості роботи з батьками.

Отже, сучасна практична підготовка студентів педагогічного університету є важливою ланкою підготовки фахівців у системі вищої освіти. У ході практики не тільки закріплюються та поглиблюються теоретичні знання, яких набули студенти у закладі вищої освіти, а й виробляються навички та вміння педагогічної роботи.