Новини, події, оголошення

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ» У ФОРМАТІ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Вимоги сучасного ринку праці зумовлюють підвищення рівня підготовки майбутнього фахівця, ставлять завдання формування таких якостей, як здатність самостійно формулювати завдання і визначати способи їх рішень у межах професійних компетенцій, здатність аналізувати свою професійну діяльність, тощо. Для формування цих якостей необхідно озброїти студента не тільки сумою міцних теоретичних знань, а й умінням практично застосовувати ці знання на практиці. Цьому сприяють такі форми організації навчання у вищій школі, як практичні заняття.

Доцентом кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Авраменко О.О. спільно з вихователем ДНЗ №12 м. Умані Могильовою Ю.Ю. було проведено  бінарне практичне заняття із здобувачами початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти І року навчання з дисципліни «Педагогіка дітей раннього віку» на тему: Особливості організації керівництва режимними процесами у групах раннього віку в закладі дошкільної освіти. За умов організації освітнього процесу у дистанційному режимі використовувалася платформа Google Meet.

Здобувачі вищої освіти мали змогу поспостерігати за особливостями організації режимних процесів у другу половину дня, та навчитися добирати ефективні методи й форми організації навчально-виховного процесу в групах дітей раннього віку.