Новини, події, оголошення

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Виробнича педагогічна практика є невід’ємною складовою якісної підготовки майбутніх фахівців та спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь. З цією метою студенти 4 курсу (411, 412, 413, 431, 432, 433 груп) спеціальності 012 Дошкільна освіта проходили виробничу педагогічну практику в закладах дошкільної освіти з 01.03.21 р. по 09.04.21 р.

15.04.2021р. – відбулась звітна онлайн-конференція під час якої студенти активно звітували про виконання програми практики та індивідуальних завдань, у вигляді коротких звітів і презентацій на інтернет платформі Meet.

 

Також відбулося обговорення особливостей планування та проведення індивідуальних та групових занять, під час проходження практики у дистанційному режимі. Студенти представили свою наочність для дидактичних ігор і занять з різних розділів програми та методичний опис її використання. Результати захисту виробничої педагогічної практики показали, що усі студенти успішно пройшли практику та зуміли реалізувати її мету і завдання.