Новини, події, оголошення

ВИПУСКНІ ЕКЗАМЕНИ НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ

07 червня розпочався випускний екзамен «Основи дефектології та логопедії», який проходить в системі Moodle, для студентів денної форми навчання за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальність 012 Дошкільна освіта, освітньої програми: Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія).

Перед початком екзамену голова екзаменаційної комісії кандидат педагогічних наук, доцент Дука Т.М. зробила перекличку, під час якої випускники пройшли ідентифікацію.

Потім секретар екзаменаційної комісії Журавко Т. В. покроково ознайомила студентів з особливостями складанням дистанційного випускного екзамену.

Члени комісії кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Попиченко С. С., кандидат педагогічних наук, доцент Білан В.А. та кандидат педагогічних наук, доцент Бегас Л. Д. бажають випускникам успіхів у складанні випускної атестації!