Новини, події, оголошення

Викладачі кафедри дошкільної освіти дистанційно взяли активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі»

Викладачі кафедри дошкільної освіти дистанційно взяли активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі», яка  відбулася на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

            Учасники конференції висвітлили важливі питання що стосуються проблем підвищення якості дошкільної освіти, актуалізації професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів, формування моральних цінностей особистості, психологічного супроводу дошкільників в умовах війни.

            Велика увага приділялася питання вдосконалення професійної підготовки майбутніх вихователів та організації інклюзивної освіти.

            Викладачі кафедри представили такі доповоді:

Попиченко Світлана Сергіївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти,  декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери дітей старшого дошкільного віку»

Кушнір Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Використання сучасних освітніх технологій  в підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти»

Гаврилюк Світлана Миколаївна ‒ доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу«Актуалізація професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів»

Семчук Світлана Іванівна ‒ доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Особливості медіасоціалізації дітей дошкільного віку»

Скрипник Неля Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Створення толерантного середовища у закладі дошкільної освіти»

Залізняк Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Тема виступу: «Мовленнєва компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутнього вихователя»

Дудник Наталія Аркадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Практико-орієнтоване спрямування освітнього процесу у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти»

Гарбар Світлана Володимирівна – викладач кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тема виступу: «Підготовка фахівців дошкільної освіти до використання в освітньому процесі мультиплікаційних фільмів»

Кривда Валентина Савівна ‒ викладач кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Тема виступу: «Самоосвіта вихователя сучасного закладу дошкільної освіти».

Найдюк Ірина Сергіівна – викладач кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

  Тема виступу: «STEAM-технології як інноваційний підхід до вирішення завдань сучасної дошкільної освіти»