Новини, події, оголошення

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ

Через пандемію коронавірусу понад 100 країн світу закрили навчальні заклади на карантин. Україна – не виняток, з 12 березня усі школи та університети працюють дистанційно.

У  зв’язку з карантином, навчання на факультеті дошкільної та спеціальної освіти  продовжується дистанційно. Дистанційне навчання, що активно використовується викладачами кафедри дошкільної освіти, дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу і має такі переваги, як гнучкість, актуальність, зручність, модульність, економічна ефективність, інтерактивність, відсутність географічних кордонів для здобуття освіти.

Під час викладання навчальних дисциплін у формі дистанційного навчання викладачі  кафедри дошкільної освіти орієнтують студентів на творчий пошук інформації, уміння самостійно набувати необхідні знання та застосовувати їх у вирішенні практичних завдань з використанням сучасних технологій. Застосування сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій в освітньому процесі не тільки створює умови для більш ефективної самостійної роботи студентів, сприяє індивідуалізації процесу підготовки фахівців, а і суттєво змінює форми і зміст комунікацій між викладачем і студентом. За допомогою комп’ютерних технологій прямий і зворотній зв’язок «викладач-студент» стає більш інтенсивним та активним.

Проте, ми переконалися, що працювати дистанційно нелегко. Нічим не можна замінити справжнє спілкування як викладача зі студентами, так і між собою. Живе пояснення матеріалу, коли бачиш очі студента, не замінює навіть найкрутіше відео!!!