Новини, події, оголошення

Відкрите заняття присв’ячене Міжнародному дню логопеда

8 листопада 2021 р. доктором філософії, старшим викладачем кафедри спеціальної та інклюзиної освіти Черніченко Людмилою Анатоліївною було проведено відкрите практичне онлайн заняття «Використання інформаційно-освітнього середовища в логопедичній практиці» з навчальної дисципліни «Формування інформаційно-освітнього середовища в навчальних закладах» для студентів другого курсу спеціальності 016.01 Спеціальна освіта 214, 215 та 24 груп. Яке було присв’ячене  Міжнародному Дню логопеда» 

Метою практичного заняття було підвищення рівня теоретичної та практичної готовності студентів другого курсу до використання інформаційно-освітнього середовища в майбутній практичній діяльності.

Заняття проходило у два етапи: перший етап стосувався закріплення теоретичного матеріалу щодо основних понять теми; другий – розробки власних проєктів на прикладі конкретних тем.

 

У процесі практичного заняття студенти мали змогу обговорити такі важливі питання, а саме:

  • Про свідомий вибір професії логопеда;
  • Про складність професії логопеда;
  • Про цінність часу та результати роботи;
  • Про любов до професії логопеда;
  • Про результати роботи логопеда;
  • Про використання інформаційно-ком’ютерних технологій в логопедичній роботі;
  • Про важливість співпраці батьків та логопеда;
  • Про індивідуальний підхід до дитини;
  • Про гри в логопедичній роботі;
  • Про найпоширеніші порушення мовлення та навчання у логопедів-практиків.

 А також застосувати власні теоретичні знання та продемонстрували високий рівень практичної підготовки.

У підсумку заняття, привітали всіх присутніх з  «Міжнародним Днем логопеда»  побажали міцного здоров’я та успіхів у  нелегкій логопедичній  праці!