Новини, події, оголошення

настановча конференція з навчальної педагогічної практики для студентів 1 курсу заочної форми навчання

08 листопада 2021 року відбулася настановча конференція з навчальної педагогічної практики (дистанційно) для студентів 1 курсу заочної форми навчання (11з, 111з – 113 груп) факультету дошкільної та спеціальної освіти, які навчаються за спеціальністю 012 Дошкільна освіта ОС «Молодший бакалавр» та «Бакалавр». У заході взяли участь: гаранти освітніх програм «Дошкільна освіта» початкового (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти к.п.н., доц. Підлипняк І.Ю., к.п.н., доц. Карнаух Л.П., керівник практики по факультету к.п.н., доц. Дука Т.М,, к.п.н., старший викладач Дудник Н.А., керівник педагогічної практики викл. Кривда В.С.

Присутні ознайомили студентів із програмою педагогічної практики, провели інструктаж з безпеки життєдіяльності, обговорили організаційні питання щодо дистанційного проходження педагогічної практики. Було наголошено, що у процесі педагогічної практики відбувається закріплення, поглиблення теоретичних знань з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта»; усвідомлення її професійної значущості; виховання у студентів стійкого інтересу до професії дошкільного педагога, потреба у формуванні професійної компетентності та постійній самоосвіті.

Бажаємо нашим студентам успішного проходження практики!