Новини, події, оголошення

відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»

25 березня 2021 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика», яка присвячена розв’язанню актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти в Україні.

Тематичні напрямами конференції передбачали: теоретичні основи спеціальної та інклюзивної освіти в умовах сучасності; методичні аспекти інклюзивної та корекційної педагогіки; психолого-педагогічний супровід навчання, виховання та розвитку осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі; передовий психолого-педагогічний досвід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах реалізації Концепції «Нової української школи».

    

На пленарному засіданні конференції виступили науковці, зокрема А. А. Колупаєва (доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України)

О. М. Таранченко (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України)

Колишкін О.В. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка), які окреслили стратегічні напрями розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в Україні.

Цікавою була доповідь Л. А. Черніченко (доктора філософії, викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, УДПУ імені Тичини), яка запропонувала напрями організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання на період карантину.

 

Зміст своєї професійної діяльності ґрунтовно презентували різнопрофільні педагогічні працівники у галузі спеціальної та інклюзивної освіти: Л. М Фурсова (директор Інклюзивно-ресурсного центру Гайсинської міської ради)

В. С. Шерстяк (практичний психолог Інклюзивно-ресурсного центру Гайсинської міської ради)

О. О. Воротинцева (завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, член науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка)

Н. В. Колодій (вчитель-логопед Жашківської спеціалізованої школи № 1)

Л. Ю. Мазуренко (соціальний педагог Новомиргородської спеціальної школи Кіровоградської обласної ради)

 

К. О. Чупіна (координаторка Центру соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» УДПУ імені Павла Тичини).

Дякуємо усім учасникам конференції за ґрунтовні та цікаві доповіді, за обмін досвідом, за конструктивну дискусію.

Ми переконані, що лише професійна співпраця науковців і практиків дозволить вплинути на якість, взаємозбагачення та розширення можливостей спеціальної та інклюзивної освіти в Україні.

Модератор конференції – Малишевська І. А., доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.