Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

З метою забезпечення ефективної практичної підготовки студентів, які здобувають вищу освіту за ОП Спеціальна освіта освітнього ступеня «магістр» заочної форми навчання, 26 березня 2021 року, доцентом Бегас Л.Д. та доцентом Чепкою О.В. було проведено настановчу конференцію з виробничої педагогічної практики.

Під час онлайн-зустрічі студентів 504 та 504-А груп заочної форми навчання було детально ознайомлено з програмою, метою, змістом та завданнями практики, окреслено масштаби та особливості проходження практики у дистанційному режимі. Особлива увага студентів була звернена на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів виробничої практики в он-лайн форматі.