Новини, події, оголошення

РОЗПОЧАЛИСЯ ЗАХИСТИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ОС «МАГІСТР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

19 травня 2021р, відповідно до затвердженого графіка складання випускної атестації здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності «Дошкільна освіта», розпочалися захисти випускних кваліфікаційних робіт.

До захисту підготовлені всі відповідні паперові та електронні документи, необхідні для допуску. Здійснено перевірку робіт на плагіат.

У зв’язку з умовами карантину захисти робіт відбуваються у форматі відео-конференції на платформі GOOGLE MEET. Зі згоди студентів та членів екзаменаційної комісії здійснювалася відео та фото фіксація захисту робіт.

Студентам було представлено всіх членів екзаменаційної комісії у такому складі:

Голова екзаменаційної комісії – Кушнір Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри дошкільної освіти;

Заступник голови екзаменаційної комісії – Попиченко Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, в. о. декана факультету дошкільної та спеціальної освіти;

Екзаменатори:

Гаврилюк Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти;

Іщенко Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки розвитку дитини;

секретар екзаменаційної комісії – Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини.