Новини, події, оголошення

Робоча зустріч гарантів спеціальності 016 “Спеціальна освіта”

22 грудня 2020 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  відбулася робоча зустріч гарантів спеціальності 016 “Спеціальна освіта”:

  • освітньо-професійної програми початкового рівня вищої освіти «Спеціальна освіта (логопедія)» Бабій Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти;
  • освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти «Спеціальна освіта (логопедія)» Лемещук Марина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти;
  • освітньо-професійної програми другого  рівня вищої освіти «Спеціальна освіта (логопедія)» Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Під час зустрічі гаранти  обговорили структуру та  змістове наповнення освітньо-професійних програм, зауважили необхідність та доречність залучення студентів як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти, про можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Також, визначили центральне місце в реалізації освітньо-професійних програм участь стейхолдерів.

Разом з тим, гаранти наголосили на необхідності доповнення сторінок сайту факультету інформацією, що вимагається НАЗЯВО.

Наразі продовжується активна підготовка до проходження акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми початкового рівня вищої освіти «Спеціальна освіта (логопедія)».