Новини, події, оголошення

Робоча нарада науково-педагогічних працівників факультету дошкільної та спеціальної освіти, гарантів та проектних груп

1 листопада 2021 року відбулася робоча нарада науково-педагогічних працівників факультету дошкільної та спеціальної освіти, зокрема гарантів та проектних груп освітніх ступенів «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» спеціальності: 012 Дошкільна освіта.

Обговорили, затверджені 25 жовтня 2021 року наказом Міністерства економіки України, зміни до національного класифікатора професій ДК 003:2010.

В результаті зустрічі було прийнято рішення внести ряд змін у діючі освітньо-професійні  програми ОПП всіх рівнів підготовки на факультеті.