Новини, події, оголошення

ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ

Важливе місце в реформуванні системи освіти займає проблема наступності між дошкільною та початковою освітою. Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності забезпечить всебічний гармонійний розвиток самодостатньої, ініціативної, компетентної особистості.

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти створені умови для підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти, синхронізації дошкільної освіти з НУШ, вивчення та використання інноваційних технологій у роботі з дітьми.

З цією метою на факультеті створена належна матеріально-технічна база, зокрема успішно діють науково-дослідні лабораторії:

Наукова школа «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ ст.»

Центр цифрової педагогіки дошкільної та спеціальної освіти

Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки

Науково-дослідна лабораторія «Дошкільна освіта, історія, перспективи розвитку в XXIст.»

Регіональний центр розвитку дитини «Дивосвіт»,

Науково-методичний центр психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи.

Пріоритетними напрямами наукової діяльності наукових лабораторій та центрів є співпраця членів лабораторії з провідними вченими галузі дошкільної та початкової освіти; співпраця з дошкільними та шкільними установами.

Задля підготовки майбутніх фахівців до реалізації принципу наступності ФДСО організовує та проводить чимало конференцій, семінарів, круглих столів різних рівнів за участі провідних фахівців з дошкільної та початкової освіти. Так, з початку 2019-2020 н.р. на факультеті дошкільної та спеціальної освіти було проведено ряд таких заходів, прикладами яких можуть бути:

П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи».

І Всеукраїнський науково-практичний тренінг «Усунення психолого-педагогічних проблем навчання дітей в умовах НУШ»

Семінар-тренінг «Підвищення професійної компетентності педагогів до навчання дітей старшого дошкільного віку за освітньою програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка вихователів до педагогічної творчості: від теорії до практики»

Тренінг для вихователів-методистів та вихователів ЗДО «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку».

Науково-практичний семінар на тему: «Дослідницька діяльність дошкільників у контексті STEM – освіти» та інші.

Наступність між дошкільною та початковою освітою є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності процесу здобуття освіти. Вона має забезпечити узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання у початковій та дошкільній освіті, врахування вікових особливостей дітей.