Новини, події, оголошення

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти завершили роботу курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Тема курсів підвищення кваліфікації: «Актуалізація творчого потенціалу дітей дошкільного віку» (30 год. 1 кредит ЄКТС).

Програма курсів передбачала формування теоретичних знань та практичних умінь щодо творчого розвитку дошкільників в умовах закладів дошкільної освіти. Зокрема лектором закцентовано увагу на питаннях:

  • психолого-педагогічний супровід розвитку творчої особистості;
  • сучасні підходи до створення розвивально-творчого середовища ЗДО;
  • теоретико-методологічні основи творчого виховання особистості;
  • особливості творчого виховання дітей дошкільного віку.

Проведення навчальних занять здійснювалося доктором педагогічних наук, професором кафедри дошкільної освіти Світланою Гаврилюк.

Роботу курсів та адміністративно-розпорядчу діяльність забезпечено відповідальною за організацію роботи курсів підвищення кваліфікації на факультеті дошкільної та спеціальної освіти – Ольгою Мельниковою, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри психології та педагогічки розвитку дитини.

Дякуємо слухам курсів за позитивні відгуки від навчальних занять.