Новини, події, оголошення

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

10–11 жовтня 2019 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулась П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (заочна форма проведення).

Організатор конференції від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – кафедра педагогіки та освітнього менеджменту факультету соціальної та психологічної освіти (декан − д. пед. н., доц. Кравченко О. О., зав. каф. – д. пед. н., проф. Коберник О. М.), кафедра психології та педагогіки розвитку дитини факультету дошкільної та спеціальної освіти (декан − д. пед. н., проф. Демченко І. І., зав. каф. – д. пед. н., проф. Іщенко Л. В.). Модератор конференції – д. пед. н., проф. Осадченко І. І.

Співорганізаторами конференції виступили: Інститут модернізації змісту освіти МОН України; відділ дидактики та відділ початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України; Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь); Вища школа професійної освіти імені Я. А. Коменського у м. Лєшно (Польща); Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь); Державна вища професійна школа імені професора Станіслава Тарнавського у м. Тарнобжег (Польща); ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь); Жешувський університет (Республіка Польща); Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан); Публічний інститут «Тракайський центр просвіти» (Литва); Тракайський центр розвитку дорослих (Литва), Університет Саскатчевана (Канада).

Участь у конференції взяли представники 8 закордонних та 38 вітчизняних навчальних та наукових закладів, які узагальнили історичні та порівняльні аспекти модернізації освітнього середовища у закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти; методологію модернізації освітнього середовища; особливості сучасного виховного середовища у закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти; сучасні підходи до модернізації професійної підготовки та перепідготовки; дидактичне та психологічне забезпечення модернізації освітнього середовища у закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти тощо.

Маємо надію на подальшу плідну співпрацю із вітчизняними та зарубіжними колегами у напрямі модернізації освітнього середовища.