Регіональний центр розвитку дитини "Дивосвіт"

ОНЛАЙН – ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: «НОРМАТИВНО – ПРАКТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – СПІВРОБІТНИЦТВО З ЦЕНТРОМ РОЗВИТКУ ДИТИНИ «ДИВОСВІТ»

Метою навчальної дисципліни «Організація і керівництво дошкільною освітою»(к.п.н., ст. викладач Дудник Н. А.) –  є забезпечення теоретичної і практичної підготовки здобувачів до діяльності організатора в системі дошкільної освіти.

Так 2 березня 2021 року проведене онлайн – заняття для 6 курсу заочної форми навчання на тему: «Нормативно – практичні орієнтири закладу дошкільної освіти», спрямоване на  результативність навчання щодо   володіння уміннями і навичками забезпечення організації освітнього процесу в ЗДО з урахуванням принципів дошкільної освіти, зокрема дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії тощо.

На занятті здобувачі, на основі співробітництва, ознайомилися одним з типів закладу дошкільної освіти – Центр розвитку  дитини «Дивосвіт»  факультету дошкільної та спеціальної освіти – завідувач Вознюк Н.Д., лаборант Катрич К.В.., які дозволяє зробити знання і вміння більш професійно якісними.

Завідувач Центру розвитку дитини «Дивосвіт» Вознюк Н. Д. ознайомила здобувачів з нормативною та управлінською документацією та осередками центру.

Дякуємо Центру розвитку «Дивосвіт» за плідну співпрацю.