Новини, події, оголошення

Настановча конференція з виробничої практики 610з та 610аз

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти 08 жовтня 2021 року відбулась настановча конференція з виробничої практики, метою якої було ознайомлення здобувачів ОС «Магістр» заочної форми навчання, спеціальності: 012 Дошкільна освіта II курсу (610з та 610аз груп) з особливостями проходження практики.

Метою практики є набуття студентами практичного досвіду, здобуття навичок самостійної практичної роботи.

Групові керівники надали рекомендації щодо проходження практики в дистанційному режимі, окреслили завдання та особливості роботи студента-практиканта у закладах, що є базами практики.

Під час on-line зустрічі, керівник практики по факультету доц. Дука Т.М. наголосила на необхідності дотримання техніки безпеки та обмежувальних протиепідемічних умов, ознайомила з вимогами щодо оформлення звітної документації.

У своєму виступі керівники та методисти практики  пояснили мету та завдання практики, наголосили, що педагогічна практика студентів ІІ курсу ОС «Магістр» – є важливим засобом професійної підготовки фахівців спеціальності 012 Дошкільна освіта, яка сприяє гармонійному розвитку та формує суспільну активність майбутніх педагогів.

Проф. Іщенко Л.В. надала студентам слушні методичні поради стосовно виконання посадових обов’язків під час практики, щодо реалізації мети, завдань, змісту практики, окреслила очікувані результати практики.

Доц. Підлипняк І.Ю. зосередила увага здобувачів на особливостях оформлення робочої документації та на процедурі майбутнього захисту результатів виробничої практики в on-line форматі.

Бажаємо студентам успіхів у творчому пошуку, придбанні нових практичних знань і реалізації себе як професіоналів!