Новини, події, оголошення

Настановча конференція з виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 016 Спеціальна освіта

02.09.2022 року відбулася настановча онлайн-конференція щодо проходження виробничої педагогічної практики здобувачами вищої освіти (614, 614а, 614б, 614д групи) спеціальності 016 Спеціальна освіта заочної форми навчання. Керівники практики проф. Малишевська І. А., доц. Голуб Н. П., доц.  Бабій  І. В., доц. Білан В. А.. Термін проходження виробничої педагогічної практики  з 05.09.2022 – по 14.10.2022 р.р..

Метою виробничої педагогічної практики є підготовка висококваліфікованих професіоналів до управлінської, діагностичної, корекційної, інформаційно-просвітницької, дослідницької діяльності у галузі спеціальної та інклюзивної освіти.

У ході конференції керівники практики ознайомили студентів із базами проходження виробничої практики та її завданнями. Ними було окреслено фахові компетентності якими повинні оволодіти практиканти, зокрема здатність працювати в команді, приймати обґрунтовані рішення, застосовувати знання в практичних ситуаціях, організовувати та здійснювати методичний супровід освітнього процесу дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення в умовах спеціальної освіти та інклюзивного освітнього середовища, розробляти та впроваджувати технології спеціальної та інклюзивної освіти. Крім того, керівники практики ознайомили практикантів з індивідуальними завданнями практики, критеріями оцінювання практики, вимогами до письмового звіту за результатами проходження виробничої практики та звітною документацією.

 

Модератори конференції – Малишевська І.А., Голуб Н.П..