Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ОП СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

З метою забезпечення максимально продуктивної і цілісної підготовки студентів ОП Спеціальна освіта освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання, 6 вересня 2021 року, було проведено настановчу конференцію з виробничої педагогічної практики.


Під час онлайн-зустрічі доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Чепка О.В. детально ознайомила студентів

434-З та 435-З груп з програмою та змістом практики, окреслила масштаби та особливості роботи студента-практиканта у закладах, що виступають базою проходження практики.


Студентам охарактеризовано особливості проходження практики в дистанційному режимі, ознайомлено з інструктажем з техніки безпеки. Окрема увага була звернена на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів виробничої педагогічної практики в он-лайн форматі.