ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ЗАГАЛЬНА»

Період дитинства (дошкільний та молодший шкільний вік) є сензитивним для формування та розвитку особистості: інтенсивно закладаються найголовніші її риси та особливості, основи світогляду, переконань, моральних почуттів, характер, спрямованість потреб, інтересів, уподобань тощо. Допущені в даному віці істотні прогалини і недоліки у вихованні, ліквідувати пізніше надзвичайно важко, а іноді й неможливо.

Саме тому, к.п.н., доцент кадедри психології та педагогіки розвитку дитини Авраменко О.О. обрала темою відкритої лекції «Розвиток, соціалізація і виховання особистості».

На відкритій лекції були присутні завідувач та викладачі кафедри розвитку психології та педагогіки дитини:  д.п.н., професор Іщенко Л.В.,  к.п.н., доцент Бутенко О.Г., к.п.н., доцент Карнаух Л.П.,  к.п.н., доцент Мельникова О.М.

По завершенню лекції, присутні члени кафедри обговорили відкрите заняття, висловили свої зауваження та побажання та відмітили, що  лекція проведена на високому методичному рівні, лектор володіє необхідними педагогічними прийомами щодо викладання, систематизації матеріалу і активізації роботи студентів на лекційному занятті.