Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

З метою реалізації практичної складової освітньо-професійної програми зі спеціальності 012 Дошкільна освіта на факультеті дошкільної та спеціальної освіти для студентів ІІІ курсу 311 групи було проведено настановчу конференцію з виробничої педагогічної практики.

Керівник практики Гарбар Світлана Володимирівна поінформувала здобувачів вищої освіти з питань нормативно-правового забезпечення практики, звітної документації, ознайомила студентів з вимогами до проходження виробничої педагогічної практики.


Важливо відмітити, що у процесі виробничої педагогічної практики відбувається виховання у студентів стійкого інтересу до професії вихователя, потреби в педагогічній самоосвіті; свідоме застосування студентами теорії навчання в практичній діяльності, усвідомлення її професійної значущості; формування та розвиток професійних навичок і вмінь; розвиток у студентів вміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності; ознайомлення з передовим педагогічним досвідом; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності.