Новини, події, оголошення

Настановча конференція з практики для студентів 424/з, 425/з та 416/з груп!

       27 січня 2022 року онлайн відбулася настановча конференція щодо проходження виробничої педагогічної практики здобувачами вищої освіти 424з, 425з та 416з груп освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітня програма Спеціальна освіта. Керівником від кафедри спеціальної та інклюзивної освіти призначено кандидата педагогічних наук, викладача Слатвінську Анну Анатоліївну. Практика буде проходити з 31 січня до 11 березня 2022 року на базі Дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу №8 м. Умані під керівництвом логопеда Прокопенко Людмили Вікторівни.

     Керівник ознайомила студентів з вимогами до проходження практики, програмою практики, провела інструктаж.

        Метою фінальної виробничої педагогічної практики є формування професійного вміння застосовувати у практичній діяльності методів психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, навчально-реабілітаційної роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями в закладах спеціальної освіти та закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним. Виробнича практика забезпечує формування фахових компетентностей якими повинен володіти студент: набуття досвіду застосування теоретичних знань у практичній діяльності; формування професійної позиції дефектолога (логопеда); професійне вміння застосовувати у практичній діяльності методів психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, навчально-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах спеціальної освіти та закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та ін.

Завданнями практики було визначено:

 1. Скласти календарний план роботи.
 2. Скласти графік відвідування місця проходження практики.
 3. Вести щоденник спостережень.
 4. Ознайомитись з діяльністю логопеда за місцем проходження практики.
 5. Вивчити педагогічний досвід дефектолога (логопеда).
 6. Провести обстеження психологічного клімату групи/класу, опрацювати отриманий емпіричний матеріал, дати йому інтерпретацію та на основі отриманих даних подати рекомендації щодо корекційно-розвиткової роботи.
 7. Самостійне проведення:

– вправ на дихання,

– логопедичних ігор та пальчикової гімнастики;

– постановка звуків: свистячі, шиплячі, сонорні;

– вправи артикуляційної гімнастики (динамічні, статичні);

– вправи невербального спілкування.

 1. Оцінювати ефективність різних форм взаємодії в роботі логопеда з педагогами і батьками дітей.
 2. Використовувати в практичній діяльності психолого-педагогічні технології реабілітаційної роботи: методику сенсорного виховання, природотерапію, лялькотерапію, танцювальну терапію, глинотерапію та ін.
 3. Під керівництвом логопеда надати 3-4 консультації батькам; провести 3 заняття фронтальних, 4 індивідуальних.
 4. Оформити документацію практики.

Бажаємо студентам успішного проходження практики!

 

Автор: Слатвінська А.А.