Новини, події, оголошення

Настановча конференція до виробничої педагогічної практики

30 вересня 2021 р. зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання 3 курсу (311з, 312з, 313з груп) факультету дошкільної та спеціальної освіти була проведена настановча конференція в дистанційному режимі на платформі GoogleMeet.

Керівники практики: викладачі Найдюк І.С., Кривда В.С. під час online-зустрічі охарактеризували студентам особливості проходження практики в дистанційному режимі, ознайомили з метою, завданнями, змістом практики, повідомили терміни проходження та бази практики. А також наголосили на необхідності дотримання правил техніки безпеки та протиепідемічних заходів.

Окрема увага була зосереджена на особливостях ведення робочої документації та на процедурі майбутнього захисту результатів виробничої практики в online форматі.

 

Виробнича педагогічна практика покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи та забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Бажаємо подальших успіхів!