Новини, події, оголошення

на факультеті дошкільної та спеціальної освіти відбулася атестація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта

           З 08 грудня по 23 грудня 2021 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти відбулася атестація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітньо-професійної програми Спеціальна освіта у дистанційній формі.

       Атестація проходила відповідно Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Положення про дистанційне навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Положення про випускні кваліфікаційні роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Положення про видачу дипломів з відзнакою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Атестація проходила у вигляді:

– комплексного кваліфікаційного екзамену «Сучасні технології логопедичної та реабілітаційної роботи» (у формі тестування у системі дистанційного навчання Moodle);

– захисту випускної кваліфікаційної роботи (у системі Google Meet).

        Склад комісії:

    Голова ЕК – Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Заступник голови ЕК – Бутенко Ольга Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, заступник декана факультету дошкільної та спеціальної освіти з навчальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Секретар ЕК – Слатвінська Анна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Лемещук Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Білан Валентина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Малишевська Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Бабій Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

         У цілому здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень обізнаності з основними світоглядними теоріями та концепціями в галузі спеціальної та інклюзивної педагогіки; знань державно-правових документів, науково-методичної літератури в галузі спеціальної психології та реабілітації; теоретичної підготовки студентів у галузі спеціальної педагогіки; сформованості практичних професійно-педагогічних умінь та володіння методикою логопедичної та реабілітаційної роботи; знання професійних обов’язків логопеда та реабілітолога й особистісних якостей, норм педагогічної етики і трудової дисципліни.

Бажаємо здобувачам вищої освіти успіхів у обраній професії!