Новини, події, оголошення

Мовленнєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти

Неможливо уявити належний рівень життєвої компетенції людини без оволодіння мовленням. Видатний педагог Костянтин Ушинський зауважив, що рідне слово є основою розумового розвитку й скарбницею всіх знань. Оволодіваючи мовленням, вивчаючи мову, дитина засвоює систему знань, суспільно прийняті норми поведінки – основу її життєвої компетентності. Нині ж провідною метою дошкільної лінгводидактики є виховання мовної особистості.

Відтак, здобувачі другого курсу 211, 212, 213 груп на занятті з дошкільної лінгводидактики вправлялися в мовленнєвій діяльності. Зустрічалися з осінню, вели різноманітні бесіди, були в ролі вихованців.

По завершенню заняття здобувачі обговорили умови, які стимулюють максимальну мовленнєву активність дитини. Цього можна досягнути, дотримуючись таких умов:

  • уміння вихователя викликати у дітей інтерес до теми заняття та розумно співвідносити власну мовленнєву активність і мовленнєву активність дітей – неприпустимо, щоб дорослий говорив більшу частину заняття;
  • проведення занять підгрупами до 10-12 осіб;
  • правильне розташування дітей;
  • забезпечення оптимальної інтенсивності мовленнєвого навантаження дітей – надто прості завдання знижують інтерес дітей, послаблюють готовність до подолання труднощів;
  • здійснення індивідуально-диференційованого підходу – уміння вихователя бачити кожну конкретну дитину і враховувати її індивідуальні особливості, пристосовуватися до них;
  • уміння вихователя бачити особисті досягнення дитини, а не порівнювати її з іншими дітьми.