Новини, події, оголошення

Математичні заняття в системі сучасної дошкільної освіти

Проблема навчання математики в наш час набуває дедалі більшого значення. Це пояснюється насамперед бурхливим розвитком математичної науки у зв’язку з проникненням її у найрізноманітніші галузі знань.

У дітей дошкільного віку процес формування початкових математичних знань та умінь здійснюється так, щоб навчання давало не лише безпосередній практичний результат (навички лічби, виконання елементарних математичних операцій), а й широкий розвиваючий ефект.

Відтак, під час практичного заняття з Теорії та методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку разом зі здобувачами вищої освіти 2 курсу, ОС бакалавр, спеціальності 012 Дошкільна освіта, розглянули історію натурального числа, уявлення про множину, число.

Проаналізували одну із форм роботи в закладі дошкільної освіти – заняття. На заняттях з математики в закладі дошкільної освіти формуються найпростіші види практичної і розумової діяльності дітей.