Новини, події, оголошення

Круглий стіл: обговорення проєкту ОП “Спеціальна освіта” виклики та перспективи сьогодення

       14 березня 2023 року на базі комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Уманської міської ради відбувся Круглий стіл на тему: Обговорення проєкту ОП “Спеціальна освіта” виклики та перспективи сьогодення” у якому взяли участь гаранти ОП “Спеціальна освіта ОС “магістр” професор Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна та ОС “бакалавр” доцент Лемещук Марина Анатоліївна, викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсного центу.

 

       Метою даного заходу слугувало обговорення проєктів освітніх програм з підготовки магістрів та бакалаврів зі спеціальності 016 Спеціальна освіта.

     В ході зустрічей обговорювались потреби ринку в кваліфікованих логопедах, оцінювались чинні освітньо-професійні програми, обговорювались пропоновані зміни до проєктів ОПП 2023 року. Піднімалось питання бачення стейкхолдерами дуальної форми освіти  на перспективу; питання комунікативних навичок здобувачів та потреб у формуванні додаткових компетентностей. Гарантами освітніх програм акцентувалась увага на обов’язковому перегляді оприлюднених на сайті  доопрацьованих проектів ОПП, а пізніше і затверджених ОПП, активної участі в анкетуванні здобувачів, роботодавців та академічної спільноти.

  

Дякуємо всім учасникам за активне обговорення! До наступних зустрічей!