Новини, події, оголошення

КРУГЛИЙ СТІЛ “ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

«Не сама дитина має пристосовувати себе до наших методів, а навпаки, наші методи мають бути пристосовані до кожної дитини»

С. Русова

 

12 березня 2019 року відбулося засідання круглого столу студентів денної та заочної форм навчання на тему «Формування елементарних математичних уявлень засобами інноваційних технологій»

На сучасному етапі розвитку системи дошкільної освіти найбільшої вагомості набула потреба пошуку нових форм виховання і навчання, яка сприяла б особистісному зростанню дошкільника.

Організовуючи освітній простір дошкільників, який забезпечував би пізна­вальні потреби кожного вихованця, осо­бливу увагу приділяють удосконаленню предметно-ігрового середовища засобами інноваційних технологій.

Студентами 214, 215, 224 груп були презентовані та апробовані інноваційні технології, що спонукають дітей до формування елементарних математичних уявлень. Під час обговорення за круглим столом були представлені такі технології: блоки Дьєнеша; паличками Кюізенера; інтелектуальні ігри Нікітіних; коректурні таблиці; ейдетичними картками, методика Домана, методики Воскобовича та ін.

Студенти дійшли висновку, що представлені технології є доступними для дітей, мають розвивальний вплив і спонукають сучасну дитину до активної пізнаваль­ної діяльності.