Новини, події, оголошення

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ДО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЛОГОПЕДІЯ»

03 грудня 2020 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти була проведена консультація для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання, спеціальності: 012 Дошкільна освіта, щодо організації та проведення випускного екзамену зі спеціалізації «Логопедія» у режимі Video Conferencing за допомогою платформи MEET GOOGLE.

Члени ЕК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Лемещук М.А. та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Бегас Л.Д. разом зі студентами обговорювали теоретичні та практичні аспекти випускного екзамену. Під час консультації розглядалися основні логопедичні поняття, прийоми та методи логопедичної роботи, форми її організації та ін. Велика увага приділялася  мовленнєвим порушенням,  методам і прийом корекції.

Здобувачам вищої освіти бажаємо успіху у складанні випускної атестації!