КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ПСИХОЛОГІЯ»

11 грудня 2020 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти була проведена консультація для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» денної форми навчання, спеціальності: 012 Дошкільна освіта, щодо організації та проведення випускного екзамену зі спеціалізації «Психологія» у режимі Video Conferencing за допомогою платформи MEET GOOGLE.

Голова ЕК – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Семчук С. І. та члени ЕК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Карнаух Л. П. та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Авраменко О. О. разом зі студентами обговорювали теоретичні та практичні аспекти випускного екзамену. Під час консультації розглядалися основні психологічні поняття, прийоми та методи психологічної роботи, форми її організації та ін.

Здобувачам вищої освіти бажаємо успіху у складанні випускної атестації!

Друк