Новини, події, оголошення

ІНВЕСТИЦІЯ У МАЙБУТНЄ

Реформування змісту освіти, реалізація Концепції «Нова українська школа» потребує підготовки фахівців нової формації, зданих зробити освітній процес для молодших школярів захоплюючим і, водночас, пізнавальним.

З цією метою для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Дошкільна освіта. Початкова освіта» старшим викладачем кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Рябошапкою О.В. було проведено заняття з методики навчання освітньої галузі «Математика» на тему: «Засоби навчання математики у Новій українській школі».

Лекцію відвідали заступники декана факультету дошкільної та спеціальної освіти доц. Бутенко О.Г. та  доц. Трофаїла Н.Д., а також представники кафедри: доц. Авраменко О.О., доц. Карнаух Л.П. та викл. Журавко Т.В.

По завершенню лекції, присутні представники професорсько-викладацького складу обговорили проведене заняття, висловивши свої рекомендації і побажання, та зауваживши, що тема лекції є актуальною в умовах модернізації змісту освіти; викладач у повній мірі володіє навчальним матеріалом; підтримує увагу аудиторії, застосовує у своїй професійній діяльності інноваційні технології навчання, прийоми активізації пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.