Новини, події, оголошення

Інструкція для студентів щодо особливостей вибору дисциплін і формування Індивідуального навчального плану на 2022-2023 навчальний рік

Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності здобувача та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін, створює умови для досягнення ними таких цілей:

  • поглибити професійні знання в межах обраної освітньої програми та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності, у тому числі із здобуттям професійної кваліфікації (якщо це передбачено освітньою програмою);
  • поглибити свої знання та здобути додаткові загальні і загальнопрофесійні компетентності в межах спеціальності або споріднених спеціальностей і галузі знань;
  • ознайомитися із сучасним рівнем наукових досліджень у інших галузях знань та розширити або поглибити результати навчання за загальними компетентностями.

Здобувачі вищої освіти другого і старших курсів здійснюють вибір навчальних дисциплін (пакетів), як правило, не пізніше початку весняного семестру, який передує навчальному року, під час якого заплановане їх вивчення. Єдиний графік цього процесу затверджується розпорядженням першого проректора.

З детальною інструкцією можна ознайомитися за посиланням https://fdo.udpu.edu.ua/dystsypliny-vidbnogo-vyboru/