Новини, події, оголошення

ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ФДСО

02.11.2022р. на факультеті дошкільної та спеціальної освіти відбулася робоча зустріч з т. в. о. відділу охорони праці та пожежної безпеки УДПУ імен Павла Тичини О. С. Житньою.

Під час зустрічі був проведений інструктаж з питань цивільного захисту, спрямований на ознайомлення співробітників з переліком актуальних питань:

– організацією оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;

– організацією оповіщення студентів та співробітників в університеті;

– порядком дій при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації;

– порядком укриття співробітників та студентів у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації;

– порядком дій при наданні долікарської допомоги потерпілим;

– дотриманням заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої та технологічної дисципліни;

– дотриманням вимог екологічної безпеки, охорони праці та ін.

Житньою О.С. було наголошено на необхідності дотримання протипожежного режиму у аудиторіях, лабораторіях, кабінетах.

Особлива увага була зосереджена на необхідності проведення інструктажу для здобувачів вищої освіти керівниками практик під час організації настановних конференцій перед проходженням практик.

Оксана Сергіївна наголосила, що для студентів-практикантів необхідно проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки. Під час практики здобувачі вищої освіти повинні бути забезпечені умовами безпечної роботи на робочому місці.

Усім керівникам практик необхідно наголошувати, що в разі оголошення сигналу «Тривога», практиканти повинні бути спрямовані до облаштованого сховища.

Здобувачі вищої освіти протягом проходження практики мають дотримуватися безпечних методів праці.

По завершенню зустрічі присутні засвідчили підписами у протоколах про охорону праці та безпеку життєдіяльності.

Подібні заходи акцентують увагу на актуальності проблеми безпеки людини на виробництві та у повсякденному житті, адже життя людини є найбільшою цінністю!