Новини, події, оголошення

Гостьова лекція з дисципліни «Технології mind-fitness в дошкіллі» для здобувачів ОС «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» на тему: «Кінезіологічні вправи для стимулювання мозкової діяльності дітей».

11 жовтня 2022 р. було проведено гостьову лекцію з дисципліни «Технології mind-fitness в дошкіллі» для здобувачів ОС «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» на тему: «Кінезіологічні вправи для стимулювання мозкової діяльності дітей».

Лекторами-модераторами проведеного заходу були: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» – Андрющенко Тетяна Костянтинівна та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Підлипняк Ірина Юріївна.

Гостьову лекцію проведено з використання платформи Google meet. Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною мультимедійною презентацією, яка побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування, що сприяє формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності за обраною спеціальністю здобувачів вищої освіти. Під час лекції здобувачі дізналися про технологію mind-fitness; важливість, завдання та її класифікацію; необхідність проведення кінезіологічних вправ для дітей дошкільного віку. Лектори повністю розкрили зміст кожного питання теми, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.

Високий професіоналізм, педагогічна майстерність, компетентність і активність лекторів, викликали позитивні враження, зацікавленість, відповідну розумову й поведінкову реакцію присутніх. Здобувачі мали змогу не тільки послухати цікаву лекцію, а й повправлятися в кінезіологічних вправах.

По закінченню лекції, студенти відзначили прогресивний, інноваційний формат проведення гостьової лекції, її високий теоретико-практичний, методичний рівень, який відповідає сучасним вимогам вищої школи, та «позитивчик» від лекторів – цікаві вправи!