ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Факультет дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету є регіональним центром підготовки педагогічних кадрів для національної системи освіти України. Спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті, не лише перспективні, а й стратегічно необхідні.

Студенти факультету засвоюють знання із різних галузей педагогіки, психології, медицини; набувають практичних навичок методичної роботи з дошкільного, початкового виховання, з логопедії, корекційної психопедагогіки, спеціальної та практичної психології, організації гурткової роботи тощо.

НАВЧАЙСЯ З НАМИ!

Друк