Новини, події, оголошення

ДЕНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Вперше Міжнародний день захисту прав людини було відзначено Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 році на честь прийняття 10 грудня 1948 року Загальної декларації з прав людини. Мета проголошення цього дня – привернути увагу людей у всьому світі до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів.

Декларація стала першим світовим документом, де було сформульовано положення про права людини. Документ включив у себе широкий перелік політичних, громадянських, соціальних, культурних та економічних прав.

Задекларовано наступні принципи: рівність людей – усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства и работоргівлі; заборона катувань або жорстокого поводження; право кожного на правосуб’єктність; рівність усіх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовільних арештів; презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні збори; право на участь в управлінні громадськими та державними справами; право на працю тощо.