Новини, події, оголошення

About my self

         Ефективність підготовки майбутніх фахівців залежить від доцільності впровадження в практику роботи науково-педагогічного працівника різноманітних форм організації навчання.

           Серед таких: практичні та лабораторні заняття.

      Практичні й лабораторні заняття – найбільш складні форми організації навчального процесу у закладі вищої освіти. Адже їх ефективність визначається ретельним дотриманням усіх етапів підготовки та проведення заняття, не тільки високим рівнем засвоєння теоретичного матеріалу, але результативністю сформованості необхідних практичних умінь і навичок, що значною мірою залежить від рівня сформованості практичної компетентності студентів.

        9 лютого на факультеті дошкільної та спеціальної освіти відбулося лабораторне заняття з навчальної дисципліни «Методика навчання дітей іноземної мови» для студентів 2 курсу.

 

       Завдання студентів було розповісти про себе «About my self» на іноземній мові. Студенти творчо підійшли до лабораторного заняття, адже під час розповіді було використано і презентації.