День: 18.03.2023

Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ОС «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є безпосереднім зв’язком між теорією та практикою, що зумовлює оволодіння ними професійними практичними вміннями та

Read More