Новини, події, оголошення

Звітна онлайн-конференція з виробничої практики

22 квітня була проведена звітна онлайн-конференція з виробничої практики, яку проходили студенти 502, 502з груп ОС Магістр спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньої програми Дошкільна освіта. Початкова освіта.

 

 

Виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків та формування професійних компетентностей майбутніх вчителів початкової школи. Педагогічна практика покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної професійної діяльності, забезпечити належний рівень їхньої фахової  підготовки.

Студенти денної та заочної форми навчання розповіли про особливості  проходження практики, використані сучасні технології та методи роботи з дітьми (метод «хвильові занурення», білінгвальні уроки, тематичні дні,  тощо.) Презентували різноманітні види вправ (виконання завдань у середовищі Скретч-LearningApps), які використовували на уроках, що надало можливість доповнити освітній процес різноманітними видами діяльності, з метою мотивації дітей до навчально-пізнавальної діяльності.

 

Процес формування умінь і навичок стає набагато результативнішим, якщо організувати навчання у співробітництві, яке ґрунтується на спільній діяльності та взаєморозумінні вчителя й учнів.

Саме така практика, з використанням інтерактивних, цифрових технологій сприяє формуванню професійних компетентностей студентів, додає впевненості, зміцнює бажання працювати у початковій школі.

Оцінюючи роботу студентів-практикантів, керівники практики у процесі конференції відміт  или високий рівень знань та навичок студентів.