Новини, події, оголошення

Звітна онлайн-конференція з виробничої педагогічної практики

      Практика одна з найважливіших складових професійної підготовки будь-якого фахівця. Вона дозволяє практично спробувати свої сили в обраній професії, навчитися застосовувати в професійній діяльності знання, отримані на навчальних заняттях.

      Виробнича педагогічна практика є важливою ланкою в підготовці до роботи в якості логопеда з дітьми раннього та дошкільного віку. Виробнича педагогічна практика дозволяє закріпити, розширити і конкретизувати отримані в процесі навчання теоретичні знання з логопедії та інших дисциплін, вивчити організацію і зміст логопедичної роботи в дитячому саду, сформувати вміння і навички професійно-практичної логопедичної роботи з подолання порушень мовленнєвої діяльності у дітей.

       Згідно з графіком проходження виробничої педагогічної практики здобувачі вищої освіти 24, 423, 214 та 414 групи заочної  форми  навчання  ОП Спеціальна освіта, проходили з 05.09.2022 по 30.09.2022 року у дистанному форматі.

     Фінальним етапом практики стала звітна онлайн-конференція виробничої педагогічної практики 05.10.2022 року ОП Спеціальна освіта заочної форми навчання факультету дошкільної та спеціальної освіти.

      Звіти здобувачів вищої освіти заслухали керівники практик: доктор філософії, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Черніченко Л.А. та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Калиновська І.С

         Під час конференції студенти ділились враженнями про проходження практики. Також було обговорено проблеми, які виникали у студентів під час проходження практики та шляхи їх вирішення.