Новини, події, оголошення

Робоча зустріч зі здобувачами вищої освіти

17.09.2021 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти І курсу освітніх ступенів бакалавр, молодший бакалавр з гарантами і членами проектної групи освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта».

Здобувачі вищої освіти ознайомилися із метою, характеристикою ОП, програмними компетентностями та програмними результатами навчання, основними компонентами освітніх програм, переліком обов’язкових дисциплін та дисциплін вільного вибору. В ході зустрічі здобувачі ознайомилися із «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачів вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», що обґрунтовує умови поглибленої підготовки за спеціальністю та сприяють академічній мобільності здобувачів та його особистим інтересам, поглиблюють професійні знання в межах освітньої програми або споріднених спеціальностей.

Зустріч пройшла у дружній атмосфері та викликала інтерес здобувачів до змісту освітніх програм.