Новини, події, оголошення

Зустріч гарантів освітньо-професійних програм спеціальності 012 Дошкільна освіта зі стейкхолдерами

        На факультеті дошкільної та спеціальної освіти 29 жовтня 2021 відбулася робоча зустріч гарантів освітніх програм ОС «бакалавр» (Карнаух Л.П.) та ОС «молодший бакалавр» (Підлипняк І.Ю.) зі стейкхолдерами Кривдою В.М, Бурлаченко С.Ю., Шаповал Л. М., Дідурою Л.О.

             Предметом обговорення стали питання оновлення освітніх програм відповідно  постанови Кабінету міністрів України № 762 від 7 липня 2021 р. «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-galuzej-znan-i-specialnostej-za-yakimi-zdijsnyuyetsya-pidgotovka-zdobuvachiv-vishchoyi-osviti-i070721-762) та затвердженого професійного стандарту «Вихователя закладу дошкільної освіти» № 755-21 від 19.10.2021 р. (file:///C:/Users/TEST/Downloads/61727cdc64def816302302.pdf), за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти  в Україні.

          Відповідно професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»» організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти здійснюється шляхом формування ключових компетентностей відповідно до державного стандарту.

    Учасники зібрання запропонували внести доповнення та зміни до змісту ОПП спеціальності 012 Дошкільна освіта відповідно означених документів.